ANDĚLSKÉ KARTY

POSELSTVÍ ANDĚLSKÝCH KARET

Andělské kartyNaše srdce a duše se ocitají v moci andělů. Tyto krásné bytosti jsou nejvyšším stupněm energetických vibrací. My je můžeme žádat o pomoc, a to ve všech oblastech našeho života. Pokud se chce člověk s anděly spojit, měl by věřit v jejich existenci. Přivoláme je pomocí rituálu, modlitby nebo prostřednictvím výkladu z karet jim vlastních. Pokud chceme, vybereme si kartu anděla jako talisman. Musíme mít však na mysli to, že andělé jsou bytostmi duchovními a můžeme je žádat o pomoc kdykoli a kdekoli.

V angelologii existuje jistá hierarchie různých řádů neboli kůrů. V tomto směru byla vytvořena spousta verzí. Ta nejznámější křesťanská verze pochází ze 6. století n. l. od syrského mnicha Dionýsia Pseuda – Areopagita, který ve svém díle Nebeská hierarchie vypracoval systém.

V tomto systému jsou tři trojice andělů. První trojici tvoří serafíni, kteří ovládají nejvyšší andělský kůr. Také se jim říká „hořící“, protože jejich světlo dokáže člověka v mžiku sežehnout. Serafíni jsou poslové lásky, světla a ohně. Mají své místo přímo u Božího trůnu. Druzí nejvyšší v první trojici této hierarchie jsou cherubíni. Jde o známé baculaté okřídlené dětičky, zpodobněny v renesančním stylu. Trůnové, třetí z trojice andělů, jsou nazývány ohnivými koly s mnoha očima a společně s cherubíny krouží kolem Božího trůnu.

Druhou trojici tvoří panstva, ctnosti a mocnosti. Pánové jsou andělé milosrdenství. Kůr ctnosti má za úkol dohlížet na pohyb, cyklus hvězd a planet ve vesmíru. Mocnosti stráží stezky vedoucí do nebes a ztracené duše lidí na tyto cesty přivádějí.Andělská karta - příroda

Ve třetí trojici se nachází knížectva – andělé, kteří vládnou pozemským panovníkům, vůdcům, národům a všem společenstvím. Následují archandělé neboli také poslové Boha, kteří se lidem zjevují častěji. Z Bible známe například příchod archanděla Gabriela s poselstvím pro Pannu Marii, jenž zvěstoval Marii Boží záměr. Archandělé se za nás přimlouvají a žádají odpuštění za naše hříchy. Mezi nejznámější archanděly řadíme Michaela, Rafaela, Gabriela a Uriela. V této hierarchii nejnižšími jsou andělé. Tito jsou s námi v podstatě stále. Vedou nás a ochraňují. Nemohou se však vměšovat do našich osudů, ale mohou na naše požádání tento osud udělat šťastnějším.

Určitě si vzpomenete na nejznámější a zároveň nejkrásnější modlitbičku. Já se vždy ráda s ní vracím do dětství jako na nejmilejší vzpomínku, ale stále ji chovám v srdci a nehodlám od ní upustit. Je vlastně můj duševní poklad, ten, který má blahodárné účinky a působí na duši jako balzám.

„Anděčku, můj strážčku,

opatruj mi mou dušičku.

Opatruj ji ve dne v noci

od škody i od zlé moci.

Duši, tělo opatruj,

anděčku, strážce můj.“

Připouštím si tuto sladkou melancholii ve slabé chvilce. Jak krásné je mluvit s anděly a věřit v jejich existenci.

Proto žádejte anděly o cokoli krásného a naplňujícího i prostřednictvím Andělských karet.

                                                                                                                                  Vaše Irissa

Výklad na 12 měsíců + osobní andělská karta

Osobní andělskou kartu berte jako poselství pro vás. K výkladu ji naskenuji. Doporučuji toto poselství nosit u sebe pro štěstí a pocit spokojenosti.

Máte dotaz?

 

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Předmět

Vaše zpráva

Komentáře jsou uzavřeny