TAROT

Poselství Tarot

Tarotové kartySamotný původ Tarot je obestřen tajemstvím. První písemné zmínky o něm pocházejí ze 14. století n. l. Tyto první zprávy se však týkaly zákazu takovýchto „čertových obrázků“. Objevily se v Evropě a jedním z prvních, kdo se o tarotových kartách zmínil jako o karetní hře, byl dominikánský mnich bratr Johaness pocházející z Basileje.

Tarot se skládá ze dvou Arkán. Velké Arkány a Malé Arkány. Výraz Arkána pochází od slova arkánum, což znamená tajemství. Má svůj původ v latinském slově arcanus znamenající uzavřený nebo utajený.

Nicméně, v současné době je Tarot moderní a velmi oblíbenou pomůckou k hledání odpovědí na otázky vnitřního a vnějšího světa. Dnes se tarotové karty používají částečně v psychoterapii. Slouží převážně k volbě při rozhodování a jako všeobecná pomoc při orientaci. Prostřednictvím jeho výkladu lze najít řešení v různých životních situacích. Tedy lépe řečeno, pravým poselstvím oněch karet je zpřístupnění „vnitřního zraku“ proniknout hlouběji do světa obrazů (symbolů). Být nápomocen jiným a interpretovat výklad tak, aby to dávalo smysl a oboustrannou spokojenost, což je hlavní priorita.

Tarot, doprovázen tedy Velkou Arkánou „Velkým tajemstvím“, tvoří jádro vnitřního mystéria, ve výkladu jde o stav psychického, emocionálního a duševního bytí. Bývá interpretována ve třech rovinách, a to v rovině hermetické, jako ikonograficky zakódované zasvěcení, v rovině myticko-symbolické a v rovině hlubinně psychologické, jako projekce archetypů, přičemž druhá a třetí rovina tvoří jakýsi archetypální základ. Švýcarský psycholog Carl G. Jung ve Velké Arkáně rozpoznal cestu k zasvěcení a vytvořil tak pojem archetypu. Tento pojem je tedy chápán jako cokoli v naší bytosti, přičemž jde o něco, co je vysoce nabito city a významem. Archetyp má takovou moc, že „spoluvytváří“ vnější událost a způsobuje, že se věci v našem životě stanou.

Druhá část Tarot je nazývána Malou Arkánou. Ačkoli se 22 tarotových karet Velké Arkány vyznačují při Tarotové kartyvýkladu jako velmi významné, je potřeba dodat, že 56 tarotových karet Malé Arkány se k těmto důležitým kartám přidružují s nemalým významem. Provází nás časem, prostorem a mysterií vnějšího světa. Je symbolizována událostmi, okolnostmi a zkušenostmi, které vycházejí ze života ve hmotném světě tedy v oblastech všedního života.

Dvorní karty představují v Malé Arkáně nejen osoby a jejich charakteristiku, ale i různé představy k okolnímu světu. Malá Arkána jsou zastoupena čtyřmi důležitými elementy. Ohněm (hole, žezla) symbolizující aktivitu, tvořivost, chtění, sílu a moc. Hole se soustřeďují na naši práci, kariéru, schopnosti i možnosti. Vodou (poháry) symbolizující city, vztahy, fantazii, lásku a vnitřní hlas. Poháry popisují emocionální stav. Vzduchem (meče) symbolizující rozum, myšlení, uvědomění, komunikaci. Meče se zaměřují na náš psychický nebo intelektuální stav. Zemí (disky, pentakly, mince) symbolizující solidaritu, jistotu, finance a zdraví. Mince se soustřeďuji na stav materiální i fyzický. Tyto přírodní živly jsou ukryty v každém z nás a jen interpretací Tarot Malé Arkány lze zjistit, v jaké míře jsme jimi ovládány, abychom pak mi mohly ovládat s jejich pomocí to, co nás ruší, trápí a s čím bojujeme.

Nabídnout tazateli odpovědi na kladené otázky je stejně důležité, jako je umět zprostředkovateli (vykladači) podat. Lze se tedy ptát na současný stav či vývoj nějaké situace nebo procesu, na radu, jak vyřešit daný problém, jak dosáhnout nějakého cíle. Velice často se setkávám, s otázkami typu jaké vyhlídky mne čekají.…., jakou mám šanci získat…., atd. Je příhodné se ptát i na budoucí tendence, na příčiny a pozadí daného problému, na nejlepší rozhodnutí a samozřejmě i na poznání sebe sama. (viz. rubrika ´“Formulace otázek“)

Cesta otázky je dána klientovým nevědomím již na samém počátku výkladu. Tedy, když je otázka reprezentovaná tazatelovou myšlenkou ještě ve fázi formulace či zrodu, je v tuto chvíli jasné tarotovým kartám, co po nich tazatel chce. Jen to vědomí se musí dozvědět znění otázky.

Je třeba mít na paměti, že v tomto světě nelze najít žádnou absolutní pravdu. Výpovědi karet nás však informují o skutečnostech, které nás čekají. Tedy v každém případě by měl člověk vycházet z toho, že žádný výklad není 100 % závazný, ale zaručuje, jakési nasměrováni budoucího vývoje.

Na závěr bych ráda vysvětlila, proč je dobré vytahovat karty levou rukou. Levá strana je od pradávna symbolicky řečeno, stranou srdce a levá polovina těla je od nepaměti spojována s intuitivní stránkou. Jde o fakt, který byl potvrzen moderním výzkumem mozku. Dokonce i leváci by měli při výběru karet používat levou ruku.

Nechte se tedy unášet tímto tajemným mystériem a poodhalte i vy své tajemství budoucnosti, které se skrývá ve fascinujících tarotových kartách.

Vaše Irissa

Provádím tyto výklady tarotových karet:

Výklad na konkrétní otázku (problém) + doplňující výklady

O co jde: Podrobný výklad na konkrétní otázku či problém zaměřen na určitou oblast např. na vztahy (milenecké, přátelské, pracovní, příbuzenské a další), finance, zaměstnání, školu, rodinu i zdraví.

Postup: Výklad začínám Keltským křížem Malé Arkány pro vhled a objasnění určitých aspektů. Pokračuji výkladem Hvězdy Velké Arkány pro přehled na vnitřní úrovni. Výklad končím Podkovou Velké a Malé Arkány pro shrnutí obou předešlých výkladů.

Roční karta Velké Arkány jako osobní amulet (poselství)

Horoskopický výklad

Jde o výklad, který je zaměřen na 12 oblastí života. 1. Osobní záležitosti, 2. Vlastnictví, věci, jichž si klient cení, 3. Každodenní činnosti, komunikace, 4. Domov a rodina, 5. Tvořivost, milenci, děti, potěšení, 6. Zdraví a práce, 7. Vztahy, 8. Finance, sex, 9. Vzdělání, podněty, 10. Kariéra, cíle, ambice, pověst, 11. Koníčky, přátelé, naděje do budoucnosti, 12. Tajnosti, obavy.

Výklad partnerských vztahů ze speciálních karet

O co jde: Výklad je zaměřen pouze na partnerský vztah. V této oblasti pracuji s Velkou Arkánou a speciálně používám jedinečný Tarot jak svou velikostí, tak i svým výkladovým systémem.

Postup: Používám pyramidovou metodu s pěti kartami. Zde se stačí zaměřit na vztah, který vás zajímá. Tarot vyjeví něco o vás, o partnerovi i o vašem budoucím vztahu a společné budoucnosti.

Co k výkladu potřebuji: Datum vašeho narození a podle možností i datum vašeho partnera, ale není to nutné, protože tento výklad mohu provádět i na budoucí vztahy, kdy teprve máte svůj objekt touhy na dohled. Dále potřebuji vaše jméno bez příjmení.

Máte dotaz?

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Předmět

Vaše zpráva

Komentáře jsou uzavřeny